Označení výrobků

Technické podmínky a systém jednotného značení požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení požární ochrany stanoví Vyhláška č. 202 Ministerstva vnitra. Firma DASIP provádí značení přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří na stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto výrobků.

Značení se umisťuje tak, aby nebyla snížena viditelnost a čitelnost české značky CCZ provedené podle zákona č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. případně evropské značky shody CE. V případě použití skleněné výplně ve dveřní sestavě se provede stanovené značení v ploše skla této výplně, které však může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.