Prokazování shody

Na všechny výrobky vydává firma DASIP prohlášení o shodě s certifikovanými výrobky, čímž deklaruje, že výrobky splňují předepsaná bezpečnostní kritéria.
Prohlášením o shodě výrobků firmy DASIP jsou splněny všechny zákonné požadavky na uvádění na trh v České republice podle Zákona č. 22/ 1997 Sb. a na
použití pro stavby podle Zákona č. 50/ 1976 Sb.

Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody je neplatné bez podpisů zodpovědných zástupců firmy DASIP.