NOVINKY
11.08.2015 - Rekonstrukce Galerie Mánes
Dodávka a montáž protipožárních dveří a stěn
 

21.11.2014 - Nemocnice Strakonice
Dodávka a montáž protipožárních hliníkových prosklených automaticky posuvných dveří
 

02.10.2014 - MANN HUML
Dodávka a montáž protipožárních ocelových a hliníkových prosklených dveří
 

REALIZACE
25.02.2014 - Designové protipožární vstupní dveře
Dodávka a montáž
designových protipožárních vstupních dveří pro interiérové i exteriérové použití, třída 3 nebo 4 dle ENV 1627, vzduchová neprůzvučnost Rw=37 až 42 dB, součinitel tepelného prostupu U 1,3 až 1,8 W/m2K, pořární odolnost EI2-60
 

20.02.2013 - STANICE METRA STŘÍŽKOV
Dodávka a montáž
vnitřní pevné protipožární obloukové stěny lékárny a herny atypické konstrukce včetně požárních podhledů ••• vnitřní protipožární prosklené stěny s dveřmi doplněné o zkrápěcí zařízení v podchodu a obchodní vybavenosti ••• vnitřní nepožární jednokřídlové otočné celoprosklené dveře na nástupišti pro dozorčího stanice se skrytými panty ••• vnitřní nepožární celoprosklené stěny se 4 kusy dvoukřídlových dveří u vchodu do metra ••• vnitřní pevná protipožární stěna na nástupišti včetně ocelové požární nosné konstrukce ••• portál pro výsuvnou mříž
 

Profil

ČÍM SE ZABÝVÁME

 • výrobou atypových a typových požárních a nepožárních uzávěrů – dveří, stěn a vrat
 • montáží požárních a nepožárních uzávěrů
 • poradenstvím v oblasti projektování a navrhování zejména atypových požárních uzávěrů pro všechny typy staveb včetně vytvoření technického návrhu řešení 

KDO JSME

 • společnost DASIP, s. r. o. byla založena v roce 1993 – na trhu tedy působí již více jak 20 let
 • od svého založení se zabývá vývojem a kompletní dodávkou požárních uzávěrů, rozšířenou o dodávku nepožárních, kouřotěsných a zvukotěsných uzávěrů
 • od roku 2000 intenzivně pracuje na zvýšení kvality a jakosti svých výrobků, které je spojeno s certifikací podle evropských norem
 • patří mezi přední výrobce požárních uzávěrů v České republice
 • úspěšně realizovala více jak 2500 zakázek  
 • důvodem úspěchu firmy DASIP je důsledné dodržování kvality a normovaných technických parametrů ve všech výrobcích
 • významný podíl na úspěšnosti společnosti má vysoká odborná kvalifikace a seriózní přístup všech zaměstnanců k zákazníkům
 • firma disponuje stabilním pracovním kolektivem, ve kterém je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy založené na vzájemné důvěře a loajalitě

POHLED DO BUDOUCNOSTI

 • záměrem firmy DASIP je budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, které mají základ v dobrých službách, širokém sortimentu, vysoce kvalitních výrobcích a výhodných cenách
 • cílem firmy DASIP je budovat si stabilní pozici mezi významnými výrobci požárních uzávěrů
 • v následujících letech bude i nadále věnována velká pozornost zvyšování kvality výrobků a služeb a rozšiřování poradenství pro architekty, projektanty a investory v oblasti projektování a navrhování požárních a nepožárních uzávěrů

 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

 • na všechny výrobky vlastní firma DASIP platné certifikáty vydané autorizovanou osobou AO 212
 • na všechny výrobky vydává společnost DASIP prohlášení o shodě s certifikovanými výrobky (ochranné znaky – originální podpisy)
 • značení provádí přímo na každém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu dostupná