Certifikace

Výrobky firmy DASIP jsou certifikovány Centrem stavebního inženýrství a. s. Praha, pracoviště Zlín – Autorizovanou osobou č. 212 podle evropských norem.
 
Jejím šetřením bylo zjištěno, že posuzované výrobky neohrožují v rozsahu požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb. zdraví nebo bezpečnost osob, majetku nebo přírodní prostředí a splňují vlastnosti uvedené v technické specifikaci. Podle takto stanovených požadavků mají být u výrobků zajištěny především tyto vlastnosti:
  • požární bezpečnost
  • mechanická odolnost, spolehlivost a bezporuchovost dveří
  • hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
  • bezpečnost při užívání
  • odolnost proti poškození a zakotvení zárubně
 
V šetření se dále uvádí, že systém kontroly jakosti výrobků prováděných výrobcem zaručuje u produktů uváděných na trh stálou kvalitu.
 
Příklad certifikátu vydaného pro firmu DASIP, s.r.o.: